(26-28 ก.พ.63) ร.ร.วัดระนาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี / ร.ร.พระตำหนักมหาราช อ.เมือง จ.ชลบุรี

(24-26 ก.พ.63) ร.ร.วัดชากหมาก อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

(20-22 ก.พ.63) ร.ร.เกาะโพธิ์ถ้วยงาม อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

(17-19 ก.พ.63) ร.ร.ลำสนุ่น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

(14-15 ก.พ.63) ร.ร.ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (ม.2)

(12-13 ก.พ.63) ร.ร.บ้านโนนสาวเอ้ / ร.ร.บ้านไทรงาม / ร.ร.บ้านหนองไม้สัก จ.นครราชสีมา

(6-8 ก.พ.63) อบต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

(3-5 ก.พ.63) ร.ร.บัวแก้วเกษร อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

(27-29 ม.ค.63) ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

(23-24 ม.ค.63) ร.ร.วาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

(21-22 ม.ค.63) ร.ร.ราชวินิตสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

(16-17 ม.ค.63) ร.ร.สันติสุขวิทยา เขตลาดพร้าว กทม.

(15 ม.ค.63) ธกส.ฝอล. อ.เมือง จ.นครราชสีมา

(13-15 ม.ค.63) ร.ร.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

(8-10 ม.ค.63) ร.ร.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

(3-4 ม.ค.63) ร.ร.ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

(25-26 ธ.ค.62) ร.ร.สัตหีบวิทยาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

(23-24 ธ.ค.62) ร.ร.บ้านเทพพัฒนา อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

(21-22 ธ.ค.62) ร.ร.ราชินีบูรณะ อ.เมือง จ.นครปฐม

(18-20 ธ.ค.62) ร.ร.วัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร” อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

(16-17 ธ.ค.62) เทศบาลตำบลตาพระยา อ.ตาพระยา จ.ปราจีนบุรี

(12-14 ธ.ค.62) ร.ร.ดัดดรุณี อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

(9 ธ.ค.62) ร.ร.วัดชากหมาก อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

(3-4 ธ.ค.62) เทศบาลตำบลตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

(21-22 พ.ย.62) ร.ร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กทม.

(19-20 พ.ย.62) ร.ร.เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

(13-15 พ.ย.62) ร.ร.วิจิตรวิทยา เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

(7-8 พ.ย.62) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์

Call Me MARINE. เรียกข้าว่า “นาวิกโยธิน”