ข้อมูลค่ายพักแรม

(ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน)

กองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน

สถานที่ตั้ง
      เลขที่ ๒๔๙๐  หมู่ ๑ กองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ค่ายกรมหลวงชุมพร  ตำบลสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐

Point ค่าย Google Maps   :   พิมพ์คำว่า “ค่ายพักแรมกองพันทหารสื่อสาร” หรือ “กองพันทหารสื่อสาร”

Website   :   ชมรูปภาพข้อมูลเพิ่มเติมที่  www.comcamp.org

เจ้าหน้าที่ประสานงานค่ายพักแรมฯ
      พันจ่าเอก วิษณุพงศ์  ขวัญมงคล (หมวดเพิ่ม)
      โทร. ๐๘๓ – ๐๘๗ ๗๗๖๑
      Line ID  :  commcampmarine  หรือตามหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๐๘๗ ๗๗๖๑
      E-mail   :  commcampmarine@gmail.com

      โทรสาร Fax : ๐๓๓ – ๐๓๒ ๗๕๗ แผนกยุทธการและการข่าว กองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน
      โทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ  ๖๑๓๐๘

 การโอนเงินค่าใช้จ่าย