Download รูปภาพทั้งหมด

1. หน้า Download นี้ สำหรับหน่วยงานเจ้าของรูปภาพที่ต้องการ Download รูปภาพทั้งหมดในคราวเดียว
2. หน่วยงานใดต้องการ Download กรุณาแจ้งให้ผู้ประสานงานของหน่วยท่านติดต่อกับค่ายพักแรมโดยตรง เพื่อให้ทางค่ายฯ ดำเนินการทำ Link สำหรับ Download ให้

*******************

1. รูปภาพที่จะ Download ในหน้านี้ เป็นไฟล์รูปภาพทั้งหมดที่บีบอัดไว้ (ไฟล์ Zip / Rar) เพื่อให้สามารถ Download ได้ทั้งหมดในคราวเดียว
2. หลังจาก Download แล้ว จะได้ไฟล์ที่ถูกรวมไว้เป็นไฟล์เดียว (***.rar หรือ ***.zip)
3. ใช้โปรแกรมบีบอัด – ขยายไฟล์ (Download   WinRAR 5.50.exe   ได้ที่นี่)
4. ติดตั้งลงในเครื่อง Computer แล้วขยายไฟล์ที่ Download มา จะได้ไฟล์รูปภาพทั้งหมด

*******************

# เชิญ Download ได้ตามหัวข้อ

@ รูปภาพสถานที่ภายในค่ายพักแรม

@ Sound Marines