รูปภาพกิจกรรม

# คลิ๊กที่ชื่อหน่วยงาน

@ (23-24 ม.ค.63) ร.ร.วาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
     +++ค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษ ม.4 – 6 (จำนวน 178 คน)
@ (21-22 ม.ค.63) ร.ร.ราชวินิตสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
     +++ค่ายวิชาการและทัศนศึกษา ม.4 – 6 (จำนวน 178 คน)
@ (16-17 ม.ค.63) ร.ร.สันติสุขวิทยา เขตลาดพร้าว กทม.
     +++ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ ป.4-6 (จำนวน 179 คน)
@ (15 ม.ค.63) ธกส.ฝอลฦ  อ.เมือง จ.นครราชสีมา
     +++ค่ายกลุ่มสัมพันธ์ Team Building (จำนวน 45 คน)
@ (13-15 ม.ค.63) ร.ร.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
     +++ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าสมุทร (จำนวน 150 คน)
@ (8-10 ม.ค.63) ร.ร.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
     +++ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับ ม.6 (จำนวน 150 คน)
@ (3-4 ม.ค.63) ร.ร.ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
     +++ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ ม.1 (จำนวน 180 คน)
@ (25-26 ธ.ค.62) ร.ร.สัตหีบวิทยาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
     +++ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ ม.2 (จำนวน 299 คน)
@ (23-24 ธ.ค.62) ร.ร.บ้านเทพพัฒนา อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
     +++ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ ป.5 – ม.3 (จำนวน 116 คน)
@ (21-22 ธ.ค.62) ร.ร.ราชินีบูรณะ อ.เมือง จ.นครปฐม
     +++ค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษสัญจร ระดับ ม.4 (จำนวน 500 คน)
@ (18-20 ธ.ค.62) ร.ร.วัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร” อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
     +++ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 (จำนวน 99 คน)
@ (16-17 ธ.ค.62) เทศบาลตำบลตาพระยา อ.ตาพระยา จ.ปราจีนบุรี
     +++โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนแกนนำ (จำนวน 70 คน)
@ (12-14 ธ.ค.62) ร.ร.ดัดดรุณี อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
     +++ค่ายเนตรนารี-ยุวกาชาด ระดับ ม.2 (จำนวน 463 คน)
@ (9 ธ.ค.62) ร.ร.วัดชากหมาก อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
     +++ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (ป.1-5) Day Camp (จำนวน 262 คน)
@ (3-4 ธ.ค.62) เทศบาลตำบลตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
     +++โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ อพปร. (จำนวน 44 คน)
@ (21-22 พ.ย.62) ร.ร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กทม.
     +++ค่ายคุณธรรม นำปัญญา และทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.4 (จำนวน 101 คน)
@ (19-20 พ.ย.62) ร.ร.เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
     +++ค่ายทัศนศึกษาและเรียนรู้ (จำนวน 43 คน)
@ (13-15 พ.ย.62) ร.ร.วิจิตรวิทยา เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
     +++ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (จำนวน 139 คน)
@ (7-8 พ.ย.62) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์
     +++ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ (จำนวน 358 คน)