ติดต่อค่ายฯ

เจ้าหน้าที่ประสานงานค่ายพักแรมฯ
      พันจ่าเอก วิษณุพงศ์  ขวัญมงคล (หมวดเพิ่ม)
      แผนกยุทธการและการข่าว กองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน
      โทร. 083 087 7761
      Line ID  :  commcampmarine  หรือ ตามหมายเลขโทรศัพท์ 083 087 7761
      E-mail   :  commcampmarine@gmail.com
      โทรสาร Fax : 033 032 757
      โทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ 02 466 1180 ต่อ 61308

การสำรวจสถานที่ค่ายพักแรมฯ
      ขอเข้าสำรวจและเยี่ยมชมได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) ในเวลาราชการ