ร.ร.วัดชากหมาก อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ร.ร.วัดชากหมาก อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3