ร.ร.ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ (ป.5) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ร.ร.ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ (ป.5) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ระดับ ป.5