กศน.เขตยานนาวา กทม.

กศน.เขตยานนาวา กทม.
ค่ายอาสายุวกาชาดเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านยุทธศาสตร์ชาติ ปลูกฝังประชาธิปไตย สานสายใยห่างไกลยาเสพติด